Constitución de sociedades

– Assessorament i tramitació completa en la creació de societats mercantils.
– Assessorament i redacció d’estatuts socials.
– Assessorament en operacions societàries.
– Assessorament i redacció de pactes de socis.
– Mediació mercantil entre socis i empreses.
– Tràmits i consultes davant dels diferents registres mercantils.
– Accions de responsabilitat.
– Responsabilitat corporativa.
– Separació de socis.
– Dissolució i liquidació de societats.
– Juntes de socis.


També us podem ajudar en:


UTB Abogados

Av. Buenos Aires, 33, 1.º, 50180 Utebo, Zaragoza

Tel.: 876561012

Contacte con nosotros: