Contratación mercantil

– Assessorament i redacció de contractes d’agència, comissió, compravendes, permutes, transport, serveis, assegurança, fiança, contractes canviaris (lletres, xecs, pagarés), de comerç, leasing, renting, franquícia, mandat, factoring, dipòsit, etc.


També us podem ajudar en:


Contacte con nosotros: