Urbanismo

– Elaboració i gestió d’instruments de planejament, redacció d’informes jurídics d’urbanisme.
– Assessorament jurídic en procediments administratius a particulars, empreses i entitats locals.
– Juntes de Compensació, constitució, gestió, administració i representació jurídica.
– Disciplina urbanística. Defensa en via administrativa i judicial en expedients de legalització urbanística, ordres de demolició, execució substitutòria i sancionadors.


UTB Abogados

Av. Buenos Aires, 33, 1.º, 50180 Utebo, Zaragoza

Tel.: 876561012

Contacte con nosotros: