Empleo público

– Creació i gestió de relació de llocs de treball de les administracions públiques.
– Assessorament en matèria de personal al servei de l’administració pública (estat, comunitats autònomes, ajuntaments i diputacions, universitats, organismes autònoms).
– Assessorament i gestió de processos de selecció de personal per a l’administració.


Contacte con nosotros: